Permanent inkl. klippning                     fr. 1110
Permanent (del av hår)        fr. 585